Video's

JR Shipping

“De finale is in zicht,” zegt Sander Schakelaar, Managing Owner van de 30-jarige rederijgroep JR Shipping. Hij doelt op de uitgifte van SeaZip Obligaties. Oogmerk van de emissie is de herfinanciering van vier SeaZip Offshore Service schepen. Schakelaar: “Alleen voor het laatste schip – SeaZip 6 – zijn nog obligaties beschikbaar.”

SeaZip Obligaties geven een vaste jaarrente van 7,5% bij een eerste hypotheekrecht op het betreffende schip. De hoge rente en zekerheid spreken veel beleggers aan. Volgens Schakelaar hebben investeerders nóg een goed argument om in te tekenen: “SeaZip-schepen varen voor wind van zee. Beleggers dragen dus bij aan de transitie naar duurzame energie.”
Inmiddels is ruim 75% van het in te werven kapitaal geplaatst, goed voor de herfinanciering van SeaZip 3 t/m 5. Schakelaar: “De schepen zijn intensief betrokken bij prestigieuze windmolenprojecten op onder andere de Noordzee die zich ontwikkelt tot de grootste groene elektriciteitscentrale van Europa. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in een capaciteitsverdubbeling – van 12 naar 24 passagiers (PAX). Een schot in de roos, gezien de marktdynamiek. Het is mooi te zien dat investeerders zich herkennen in die dynamiek.”

Kenmerken SeaZip 6 Obligaties
De uitgifte van de obligaties gaat met de SeaZip 6 Obligaties de laatste fase in. De kenmerken van de SeaZip Obligaties zijn identiek:
-Vaste jaarlijkse rentevergoeding van 7,5%
-Alle verplichtingen onder de obligaties zijn gedekt door een eerste hypotheekrecht
-Aflossing per kwartaal op lineaire basis (volledige aflossing: eind 2030)
-Deelname vanaf € 25.000,-

  • Totale uitgifte SeaZip 6 Obligaties: € 1.500.000,-

De rederijgroep
JR Shipping (Harlingen) is als Nederlandse rederijorganisatie actief in de internationale container feeder vaart en – onder de naam SeaZip Offshore Service – voor de offshore energie-industrie. SeaZip-schepen varen onder Nederlandse vlag en dragen bij aan aanleg en onderhoud van windturbineparken op zee. Emissies van de rederijgroep worden in eigen beheer uitgevoerd door specialisten van JR Ship Investments.

Meer informatie kunt u vinden op jrshipinvestments.nl/seazip