Video's

Circle Fund Management

Han Vermeulen gaat met Harry in gesprek over de financiële markten en bespreekt het eerste kwartaal van 2024 van Circle Fund. Hoe is het gegaan en wat verwacht hij de komende tijd?

Circle Fund Management B.V. is geregistreerd als Alternative Investment Fund Manager bij de Autoriteit Financiële Markten en is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Meer informatie kunt u vinden op circle.fund