Video's

Topfund

Peter van der Horst praat met Harry over het in mei gelanceerde CO2-Fonds, dat handelt en investeert in CO2-emissierechten wereldwijd. Hij legt onder meer uit hoe Topfunds nieuwste beleggingsfonds inspeelt op verwachte prijsstijgingen als gevolg van schaarste in uitstootrechten. Peter zal tevens spreken over de wijze waarop geografische- en operationele risico’s worden gespreid, over het belang van het op de voet volgen van eventuele veranderingen in CO2-wetgeving en -beleid.

Meer informatie kunt u vinden op topfund.nl