Video's

Wijs & van Oostveen

Nu de onzekerheid op de beurs toeneemt zijn steeds meer beleggers op zoek naar wat minder risico dan een belegging in aandelen. Van oudsher kwam je dan bijna altijd uit bij obligaties. Maar de meeste obligaties met een laag risico leveren nog maar nauwelijks rendement op. Toch is er een goed alternatief, het Obligatie Plus Fonds van Wijs & van Oostveen. Met een rendement van 7,7% over de afgelopen 12 maanden, waarbij wel wat meer risico wordt gelopen dan een belegging in reguliere obligaties. Martijn Meijer komt uitleggen hoe dat kan.

*Dit is een reclame. Het W&O Obligatie Plus Fonds belegt in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen met een beperkte verhandelbaarheid, die op hun beurt beleggen in obligaties. Het beleggingsfonds is een actief beheerd fonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiƫle beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten (1,95%) en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen, die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger, en deze kunnen in de toekomst veranderen.

Meer informatie kunt u vinden op obligatieplusfonds.nl/