Video's

Wijs & van Oostveen

Deze week aandacht voor 2 bijzondere beleggingsfondsen van Wijs & Van Oostveen Fund Management. Ten eerste W&O Bright New World. Dat betekent breed gespreid beleggen in snelgroeiende, innovatieve bedrijven. Met een gemiddeld rendement van 11,7% per jaar sinds de start vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.*

En het W&O Obligatie Plus Fonds. Een obligatiefonds dat wel rendement maakt; 8% over 2021.* Bovendien een rendement dat zeer rustig en gelijkmatig tot stand is gekomen.

Meer informatie kunt u vinden op brightnewworld.nl en Obligatieplusfonds.nl

*In toekomstige periodes kan dit percentage zowel naar boven als naar beneden afwijken. Het W&O Obligatie Plus Fonds belegt in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen met een beperkte verhandelbaarheid, die op hun beurt beleggen in obligaties. De beleggingsfondsen bezitten een open-end karakter en zijn geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiƫle beleggersinformatie voor het W&O Obligatie Plus Fonds hier en voor het W&O Bright New World hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.