Video's

Vermogensbeheer Pro

Suze bezoekt Rob Labadie in zijn huis in Amsterdam. Eerder vertelde hij in Business Class over de unieke vastgoedobligatie dat beleggers in vastgoed bijzonder veel zekerheid biedt. Door in deze obligatie te beleggen investeren mensen in sociale woningbouwprojecten in Ierland en worden mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren, geholpen aan huisvesting. Labadie vertelt Suze over ‘Rebuilding Ireland’ een actieplan van de Ierse regering dat is ontworpen om het woningtekort van het land drastisch aan te pakken. Onderdeel van het ‘Rebuilding Ireland’ actieplan is de ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling. Dat is één van een reeks maatregelen die zijn ingevoerd in het kader van: ‘Rebuilding Ireland, an action plan for housing and homelessness’, gericht op niet-publieke investeringen om sociale woningbouw op schaal te realiseren. De regeling biedt lokale autoriteiten de mogelijkheid om woningen te leasen van vastgoedontwikkelaars en investeerders op een manier die voor alle partijen het beste resultaat oplevert. Via Zoom spreekt Suze met Duncan MacInnes, de partner waarmee Vermogensbeheer Pro samenwerkt.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.vermogensbeheer.pro/