Video's

Huidpatiënten Nederland

Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft een chronische huid- of haaraandoening, aangeboren of gekregen na een allergie. Huidpatiënten Nederland verenigt ruim 15.000 patiënten en ondersteunt activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en voorlichting. Voorzitter Ellen Swanborn en penningmeester Jaap Waverijn vertellen Harry over Huidpatiënten Nederland en informeren hem over het congres dat ze in het najaar willen organiseren over corona en huidaandoeningen. Daarvoor hebben ze financiële steun nodig, in de vorm van donaties of nieuwe leden. Het rekeningnummer van Huidpatiënten Nederland is: NL 03 INGB 0000 1277 15

Meer informatie kunt u vinden op https://www.huidpatienten-nederland.nl/