Video's

Beumer Advocaten

Kim Beumer praat Harry bij over de Corona-maatregelen voor de rechtspraak. Sinds half maart zijn de deuren gesloten voor publiek, zodat er geen mondelinge behandelingen konden plaatsvinden. Ze vertelt: “Voor onze familiepraktijk betekende dit dat alle geplande zittingen werden afgezegd tot nader orde. Alleen zeer urgente zaken kwamen in aanmerking om alsnog behandeld te worden. Inmiddels heeft de Rechtspraak de nodige maatregelen getroffen om zittingen via videobellen te kunnen arrangeren, maar ook dit vindt slechts plaats voor urgente zaken.” Het gevolg hiervan is dat er vertraging is opgelopen in een aantal zaken. Ze vertelt dat echtscheidingen op gezamenlijk verzoek wel konden doorgaan, omdat deze schriftelijk worden afgedaan. Over dit en over andere juridische onderwerpen praat Kim Beumer. Ze is gespecialiseerd in het dynamische vakgebied van het familierecht.

Meer informatie kunt u vinden op www.beumeradvocatenpraktijk.com