Video's

Syp Wynia

Columnist Syp Wynia is terug in het programma om met Harry de actualiteiten te bespreken. Zaken als immigratie, Urgenda en de versplintering van de politiek zullen de revue passeren. “Er wordt veel geklaagd over versplintering van de politiek. Maar achter die voorgevel is er juist een en al ‘verklontering’: de Rutte-partij van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie regeert, zelfs als deze partijen ogenschijnlijk niet regeren. Is er nog wel oppositie? Valt er nog wel wat te kiezen? Doen verkiezingen er nog wel toe?” aldus Wynia. Ook praten ze over zijn boek ‘Tegen de onzin’. De journalist publiceerde gedurende meer dan twee decennia over politiek en economie in Elsevier Weekblad. Sinds 2015 geeft Wynia ook een digitale nieuwsbrief uit, onder de naam Wynia’s Week.

Meer informatie kunt u vinden op www.sypwynia.nl