Video's

Antaurus Capital Management

Etienne Platte bespreekt de beursontwikkelingen en de resultaten van het Antaurus Europe Fund. De strategie van dit fonds is om positieve rendementen te realiseren, zonder het fonds bloot te stellen aan het algehele marktrisico. De beheerder kan daardoor rendement genereren in opgaande, neergaande of gelijkblijvende aandelenmarkten. Met deze strategie streeft men een absoluut netto rendement na van 7% tot 10% per jaar op de middellange termijn (drie tot vijf jaar), met een benedengemiddeld risico.

Kennisbijeenkomst
Wilt u meer weten over het Antaurus Europe Fund, dan bent u van harte welkom op een kennisbijeenkomst. Kijk op de website voor actuele data.

Meer informatie kunt u vinden op www.antaurus.nl