Fintessa Vermogensbeheer

26-feb-2017

Geplaatst in Financieel

Martine Hafkamp is gespecialiseerd in onafhankelijk vermogensbeheer. Tot de potentiële kring van cliënten van Fintessa behoren niet alleen particulieren en ondernemers, maar ook instituten en stichtingen. Fintessa Vermogensbeheer kent een actief en persoonlijk beleggingsbeleid, omdat volgens Martine maatwerk nooit klaar is. Dat vergt voortdurend monitoren van en waar nodig inspelen op zowel veranderende persoonlijke financiële omstandigheden, wensen en behoeften alsook de economische en beursomstandigheden. Hierbij staat op de langere termijn behoud of groei van het vermogen centraal. De opbouw van de beleggingsportefeuille wordt in lijn met uw persoonlijk risicoprofiel en uw beleggingshorizon door Fintessa opgebouwd en beheerd.

Martine Hafkamp is eigenaar en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. In Business Class en andere media profileert Martine zich regelmatig met haar heldere en doeltreffende kijk op vermogensbeheer.

Meer informatie kunt u vinden op www.fintessa.nl

Verder in deze uitzending