Antaurus Vermogensbeheer

21 mei 2017

Financieel expert Etienne Platte beschikt over uitgebreide kennis van de financiële markten. Samen met het team van Antaurus zorgt hij daarmee voor een passende vermogensstrategie. “Vermogensstrategie werkt op basis van een individuele benadering. Wij willen onze kennis en inzichten gebruiken om risico's te reduceren en kansen actief te benutten. Daarbij stemmen wij ons beleid af op uw persoonlijke financiële situatie, wensen en doelstellingen.”

Vermogensstrategie bij Antaurus is mogelijk vanaf € 250.000,--.

Kennislunches
Antaurus organiseert regelmatig vrijblijvende lunches voor relaties en potentiële relaties. De eerstvolgende kennislunch is op 31 mei 2017 in kasteel Kerckebosch in Zeist. U kunt zich via de website aanmelden.

Meer informatie kunt u vinden op www.antaurus.nl

Verder in deze uitzending